တတိယခြေလှမ်း အခြေခံ XSL

XMLရဲ့ Tagများသည် အချက်အလက်တွေရဲ့အဓိပ္ပါယ်များနှင့်၊ ထူးခြားချက်များကိုဖော်ပြပေးနိူင်ပါသည်။ ယခင်အခန်းများတွင် ဖော်ပြပြီးခဲ့သလို XMLသည်အချက်အလက်များကို ဖော်ပြရန်အတွက် Tagများကို လွတ်လပ်စွာ အသုံးပြုနိူင်ပေ၏။ ထို့အတွက် HTMLကဲ့သို့ ပိုင်ဆိုင်တဲ့Tagတွေအသီးသီးကို မည်သို့ဖော်ပြမည် ဆိုသည်ကို ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိပေ။သို့ရာတွင် XMLအချက်အလက်များကို ပြင်ဆင်ပြီးလှပစွာ ပုံဖော်လိုကြမည် မဟုတ်ပေလော။  Continue reading “တတိယခြေလှမ်း အခြေခံ XSL”

XML Part – 2

ဒုတိယခြေလှမ်း အခြေခံ DTD

XMLဟာ Tagတွေကိုလွတ်လပ်စွာ သတ်မှတ်ပြီးအသုံးပြုနိူင်သည့်အတွက်  အချက်အလက်အမျိုးမျိုးကို ဖော်ပြပေးနိူင်၏။ သို့ပေမယ့်  လွတ်လပ်စွာရေးသားနိူင်ခြင်းကြောင့်လည်း အဆင်မပြေမှု့များလည်း  တွေ့ရှိနိူင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် XMLနဲ့ရေးသားထားတဲ့ အချက်အလက်တွေကို   တခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့ အဆက်အသွယ်လုပ်မည်ဆိုတဲ့ နမှုနာကိုစဉ်းစားကြည့်ကြပါ။  ကုမ္ပဏီအသီးသီးက နှစ်သက်သလို Tagတွေကို အသုံးပြုနေခဲ့မည်ဆိုလျှင်  အဲ့ဒီXMLစာတွေကိုဘာသာပြန်ဖို့အတွက်လည်း Programတွေ လိုအပ်လာပါလိမ့်မည်။  သည်လိုဆိုရင်ဖြင့် အဆင်မပြေနိူင်ပါ။ Continue reading “XML Part – 2”

XML – Part 1

1.ပထမခြေလှမ်း အခြေခံ XML

XML ဆိုသည်မှာ TAGတွေကိုအသုံးပြုပြီး၊ စာပိုဒ်တစ်ခုရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကို စနစ်ချရာမှာအသုံးပြုသော စနစ်တစ်ခု ဖြစ်၏။ XML သည်မရေရာသော ရေးသားပုံစနစ်ကလိုက်မခံပဲ၊ တင်းကျပ်တဲ့စည်းမျဉ်းတွေနဲ့ စာရေးသားပုံစနစ်ကို သတ်မှတ်ထားသည့်အတွက် Program များမှ အသုံးပြုရလွယ်ကူစေသော ထူးခြားမှု့ကိုပိုင်ဆိုင်၏။ ထိုကြောင့်ရုံးသုံးစာများတွင်၊ Business Data အချက်အလက်တွေကို ရေးသားရာမှာ XML ကိုအသုံးပြုနေကြ သည်မှာမရေတွက်နိုင်ပေ။ Continue reading “XML – Part 1”