Syntax Highlighting on MZ

MZ မှာ code အတွက် syntax highlight လုပ်ချင်ပါက ကို နှိပ်ပါ။

ထို အခါ code view ရောက်သွားမည်။ code view ထဲတွင် code ထည့်သည့်အခါ pre tag နှင့် ထည့်ရမည်။

<pre lang=”your language”>

ဒီနေရာမှာ code ထည့်ပါ။

</pre>

အောက်က ပုံလို မျိုး ထည့်သွင်းရေးရပါမည်။

post တင်လိုက်တဲ့ အခါမှာတော့ syntax highlighting နှင့် ထွက်လာပါမည်။

အသုံးပြုလို့ရတဲ့ language တွေကတော့

 • applescript
 • actionscript3 as3
 • bash shell
 • coldfusion cf
 • cpp c
 • c# c-sharp csharp
 • css
 • delphi pascal
 • diff patch pas
 • erl erlang
 • groovy
 • java
 • jfx javafx
 • js jscript javascript
 • perl pl
 • php
 • text plain
 • py python
 • ruby rails ror rb
 • sass scss
 • scala
 • sql
 • vb vbnet
 • xml xhtml xslt html

Readability on blog [Poll]

အခု ထည့်ထားတဲ့ Readability အတွက် Poll လေးလုပ်ထားပါတယ်။ MZ Blog မှာ ထည့်ထားတဲ့ Readability သုံးဖြစ် မသုံးဖြစ်ပေါ့။