Syntax Highlighting on MZ

MZ မှာ code အတွက် syntax highlight လုပ်ချင်ပါက ကို နှိပ်ပါ။

ထို အခါ code view ရောက်သွားမည်။ code view ထဲတွင် code ထည့်သည့်အခါ pre tag နှင့် ထည့်ရမည်။

<pre lang=”your language”>

ဒီနေရာမှာ code ထည့်ပါ။

</pre>

အောက်က ပုံလို မျိုး ထည့်သွင်းရေးရပါမည်။

post တင်လိုက်တဲ့ အခါမှာတော့ syntax highlighting နှင့် ထွက်လာပါမည်။

အသုံးပြုလို့ရတဲ့ language တွေကတော့

  • applescript
  • actionscript3 as3
  • bash shell
  • coldfusion cf
  • cpp c
  • c# c-sharp csharp
  • css
  • delphi pascal
  • diff patch pas
  • erl erlang
  • groovy
  • java
  • jfx javafx
  • js jscript javascript
  • perl pl
  • php
  • text plain
  • py python
  • ruby rails ror rb
  • sass scss
  • scala
  • sql
  • vb vbnet
  • xml xhtml xslt html

Readability on blog [Poll]

အခု ထည့်ထားတဲ့ Readability အတွက် Poll လေးလုပ်ထားပါတယ်။ MZ Blog မှာ ထည့်ထားတဲ့ Readability သုံးဖြစ် မသုံးဖြစ်ပေါ့။